ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΠΕΚΕΠΕ

Με αφορμή δημοσιεύματα, σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προκειμένου να
υποβληθεί η ΕΑΕ2017 και σε συνέχεια του υπ’αριθμ. 24805/14-3-2017 εγγράφου του
ΟΠΕΚΕΠΕ με θέμα «Οδηγίες – διαδικασίες υποβολής ΕΑΕ2017 & ενεργοποίησης
δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης» καθώς και της από 17/3/2017 ανακοίνωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ
σχετικά με τους κωδικούς TAXIS NET,
επισημαίνεται ότι :
1. Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του εκκαθαριστικού σημειώματος ή άλλου
φορολογικού εγγράφου όπου αναγράφεται ο ΑΦΜ,
απαιτείται μόνο στην
περίπτωση που ο γεωργός συμπληρώνει
εξαρχής το έντυπο της ΕΑΕ2017.
2. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, 1
ης σελίδας βιβλιαρίου Τραπεζικού
Λογαριασμού, παραστατικά νομής ενοικιαζόμενων αγροτεμαχίων ή τίτλων
ιδιοκτησίας, απαιτούνται μόνο όταν εφόσον αυτά τροποποιούνται για το έτος
υποβολής 2017.
3. Ο γεωργός
δεν είναι υποχρεωμένος και δεν πρέπει να παραδώσει τα στοιχεία
taxisnet
ή κάποιο άλλο φορολογικό έγγραφο στο Κέντρο Υποβολής Δηλώσεων,
αλλά
ΜΟΝΟ τον "Κωδικό Εξουσιοδότησης" που παράγεται από το σύστημα του
ΟΠΕΚΕΠΕ μετά την επιτυχή πιστοποίησή του, η οποία είναι αποκλειστικά και μόνο
επιλογή και ευθύνη του γεωργού.
Υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης & ΟΠΕΚΕΠΕ Logo