ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Διευκρινήσεις για τη συνταξιοδότηση αγροτών

Εγκύκλιος Φ.10034/18282/566/20.4.2017 με τις διευκρινήσεις για τη συνταξιοδότηση αγροτών που συνεχίζουν να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα.

Με βάση την παραπάνω εγκύκλιο να επισημάνουμε και να διευκρινίσουμε τα εξής:


1. Οι παλιοί συνταξιούχοι του ΟΓΑ που βγήκαν ή βγαίνουν στη σύνταξη μέχρι 31-12-2016 και παράλληλα συνεχίζουν να ασκούν αγροτική δραστηριότητα δεν θα περικόπτεται η σύνταξη κατά 60%.

2. Οι συνταξιούχοι αγρότες, δεν θα πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές.

3. Όσοι νέοι συνταξιούχοι αγρότες που βγήκαν ή βγαίνουν στη σύνταξη από 01-01-2017 τους δίνεται μεταβατικότητα μέχρι το 2024 (όπως τους παλιούς) και δεν θα περικόπτεται
και σ΄αυτούς η σύνταξη κατά 60%.
ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Εφόσον έχουν κάνει δήλωση ΟΣΔΕ τα προηγούμενα χρόνια.

4. Οι παλιοί συνταξιούχοι όλων των άλλων ασφαλιστικών ταμείων, πλην του ΟΓΑ, που βγήκαν στη σύνταξη μέχρι την ψήφιση του νέου ασφαλιστικού νόμου, δηλαδή μέχρι 13-05-2016, και συνεχίζουν να ασκούν αγροτική δραστηριότητα δεν θα τους περικόπτεται η σύνταξη κατά 60%.

5. Οι νέοι συνταξιούχοι (από 01-01-2017) όλων των άλλων ασφαλιστικών ταμείων, πλην ΟΓΑ, που θα θελήσουν να συνεχίσουν την αγροτική δραστηριότητα, θα τους περικόπτεται η σύνταξη τους κατά 60%

6. Όσοι αγρότες ήταν στη πρόωρη σύνταξη και φυσικά δεν επιτρεπόταν να ασκούν αγροτική δραστηριότητα, και τώρα μέσα στο 2017 λήγει η 10ετής περίοδος και θα πάρουν την κανονική σύνταξη και θέλουν να ασκήσουν αγροτική δραστηριότητα, θα τους περικόπτεται η σύνταξη κατά 60%, διότι θεωρούνται νεοεισερχόμενοι, μετα την ψήφιση του νόμου.

7. Όσοι συνταξιούχοι του που θα κάνουν πρώτη φορά δήλωση ΟΣΔΕ το 2017 θα υποστούν περικοπή κατά 60% γιατί αναγνωρίζονται ως νεοεισερχόμενοι».

Υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης & ΟΠΕΚΕΠΕ Logo