Ενεργοποίηση δικαιωμάτων (Ο.Σ.Δ.Ε)

Ενεργοποίηση δικαιωμάτων (Ο.Σ.Δ.Ε.)

Στην Agrotech παρέχουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση για την υποβολή ενιαίας αίτηση ενίσχυσης μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ προς τους αγρότες Π.Ε. Ηρακλείου.

Διαδικασία υποβολής της ενιαίας αίτηση Ενίσχυσης
Η Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης υποβάλλεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ από τον ίδιο το γεωργό ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του,
Εκτός από τη λήψη ενισχύσεων, αποτελεί Δήλωση Καλλιέργειας και Εκτροφής Ζώων προς τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.
Κατά την υποβολή του εντύπου της ενιαίας αίτησης, ο γεωργός διορθώνει το προσυμπληρωμένο έντυπο σε σχέση με το ποηγούμενο έτος. Ο γεωργός που δεν είχε υποβάλλει ΕΑΕ το προηγούμενο ετος, συμπληρώνει από την αρχή το σύνολο της αίτησης.

Προθεσμία
Η καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής είναι η 15η Μαΐου κάθε ημερολογιακού έτους.
Εκτός από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας και τις εξαιρετικές περιστάσεις η υποβολή μετά την 15η Μαΐου συνεπάγεται μείωση των ποσών που ο κάτοχος εκμετάλλευσης θα είχε δικαίωμα να λάβει ως ενίσχυση.
Σε περίπτωση καθυστέρησης μεγαλύτερης των 25 ημερολογιακών ημερών (δηλαδή υποβολής της αίτησης μετά τις 9 Ιουνίου), η αίτηση θεωρείται απαράδεκτη.

Δικαιολογητικά για το 2018


ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΠΡΟΙΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ

- ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΑΕ 2018
- Ε9
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ
- ΝΕΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΙΓΟΠΡOΒΑΤΩΝ.

 

ΓΙΑ ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ

-ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΑΕ 2018
-ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
-ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
-Ε9
-ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΑ σε περίπτωση  που υπάρχουν ενοικιαζόμενα αγροτεμάχια
α)ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ TAXISNET
ή
β)ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ καί Ε9 ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ

 

Κόστος για το 2018

Το κόστος υποβολής κυμαίνεται ανάλογα τα στρέμματα που εκμεταλλεύεται ο κάθε παραγωγός από 20 € έως 140€

Τρόποι πληρωμής

Εξόφληση με μετρητά

Εξόφληση με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα

Εξόφληση με κάρτα αγρότη

Εξόφληση με πάγια εντολή (όταν θα πιστωθεί η επιδότηση)

Υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης & ΟΠΕΚΕΠΕ Logo