Επιστροφή ΦΠΑ

Επιστροφή ΦΠΑ

Αναλαμβάνουμε για λογαριασμό των παραγωγών, τη συλλογή, καταχώρηση των τιμολογίων και την υποβολή τους στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. διεκπεραιώνοντας την επιστροφή του Φ.Π.Α. των αγροτών ειδικού καθεστώτος.
Δικαιούχοι
Δικαιούχοι επιστροφής του ΦΠΑ που έχει επιβαρύνει τις εισροές τους είναι οι αγρότες οι οποίοι εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ, κατά το χρόνο που πραγματοποιείται η παράδοση των αγροτικών προϊόντων τους, ή η παροχή των αγροτικών υπηρεσιών τους, ανεξάρτητα αν κατά το χρόνο που ζητείται η επιστροφή έχουν μεταταχθεί σε άλλο καθεστώς ή έχουν διακόψει τις εργασίες τους. Προϋπόθεση για την επιστροφή, χωρίς έλεγχο, αποτελεί η υποβολή δήλωσης Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής του Ν. 3877/2010, εφόσον είναι υπόχρεοι.

Υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης & ΟΠΕΚΕΠΕ Logo