Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η agrotech, με έδρα τις Μοίρες, πιστοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2016 ως Φορέας Α΄ του ΟΠΕΚΕΠΕ και αποτελεί επίσημη Πύλη ΟΣΔΕ στην Π.Ε. Ηρακλείου.

Η agrotech είναι μία σύγχρονη εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στον αγροτικό και τεχνολογικό χώρο και απευθύνεται σε όλους τους παραγωγούς της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.

Παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για το ΟΣΔΕ και την μεταβίβαση των δικαιωμάτων που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ.

 

Η εμπειρία της εταιρείας καθώς και το εξειδικευμένο προσωπικό που τη στελεχώνει διασφαλίζουν την ορθή διεκπεραίωση των παραπάνω υπηρεσιών.

Υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης & ΟΠΕΚΕΠΕ Logo