Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η agrotech, με έδρα τις Μοίρες, πιστοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2016 ως Φορέας Α΄ του ΟΠΕΚΕΠΕ και αποτελεί επίσημη Πύλη ΟΣΔΕ στην Π.Ε. Ηρακλείου.

Η agrotech είναι μία σύγχρονη εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στον αγροτικό χώρο και απευθύνεται σε όλους τους παραγωγούς της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.

Παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για την ενεργοποίηση των άμεσων ενισχύσεων και την μεταβίβαση των δικαιωμάτων που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Επιπλέον, η εταιρεία χορηγεί τη βεβαίωση επαγγελματία αγρότη, αναλαμβάνει την εγγραφή στο ΜΑΑΕ και την επιστροφή του Φ.Π.Α.

Η εμπειρία της εταιρείας καθώς και το εξειδικευμένο προσωπικό που τη στελεχώνει διασφαλίζουν την ορθή διεκπεραίωση των παραπάνω υπηρεσιών.

Υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης & ΟΠΕΚΕΠΕ Logo