Λογισμικό

Λογισμικό

Agroplan λογισμικό για ΚΥΔ ΟΠΕΚΕΠΕ και μελετητές
Agrotech
Λογισμικό AGROPLAN
Εξειδικευμένη μηχανογράφιση ΚΥΔ ΟΠΕΚΕΠΕ - Μελετητή

Το AGROPLAN είναι λογισμικό διαχείρισης λειτουργιών που επιτρέπει στον αγροτικό σύμβουλο μέσω της αυτοματοποίησης διαδικασιών, υπηρεσιών και πόρων να επιτυγχάνει βέλτιστα αποτελέσματα.
Γρήγορη και έγκυρη καταχώρηση
Εισαγωγή στοιχείων
από XML ΟΠΕΚΕΠΕ,TAXIS NET
Γρήγορη πρόσβαση και αποθήκευση των στοιχείων του παραγωγού:
taxis, email, τραπεζικά στοιχεία, πάγιες εντολές, καθεστώς ΦΠΑ, σημειώσεις.
  • Έλεγχος ορθότητας IBAN
  • Συγχρονισμός δεδομένων από ΕΑΕ
Ιδιωτικό συμφωνητικό
•Αυτόματη συμπλήρωση στοιχείων
•3 πρότυπα εκτύπωσης
•Εξαγωγή σε PDF
Υπεύθυνη δήλωση
•Αποθηκευμένα πρότυπα κείμενα υπεύθυνης δήλωσης
•Αυτόματη συμπλήρωση στοιχείων
•Εκτύπωση / δημιουργία PDF αρχείου
•Ορθογραφικός έλεγχος
Αποστολή SMS
•Αποθηκευμένα Κείμενα αποστολής
•Αναφορές παράδοσης
•Μαζική αποστολή SMS από τις λίστες
•Μαζική αποστολή SMS από εξωτερικό αρχείο
Εργασίες
•Παρακολούθηση εργασιών
•Κατηγοριοποίηση εργασιών
•Ανάθεση εργασιών σε χρήστες
•Εκτύπωση εργασιών
Τιμολόγιση παραγωγού
•Εκτύπωση - Αποθήκευση παραστατικού
•Εκτύπωση - Αποθήκευση πάγιας εντολής
(Πειραιώς, Εθνική, Eurobank, Παγκρήτια)
•Εκτύπωση - Αποθήκευση προσφοράς
•Υπολογισμός εξόδων τράπεζας
•Έως 10 διαφορετικές σειρές
•Διαμόρφωση φόρμας εκτύπωσης
Καρτέλα παραγωγού
•Αναλυτικά στοιχεία χρέωσης πίστωσης
•Μετασχηματισμός: Δημιουργία τιμολογίου
από υπάρχον προσφορά
•Εξαγωγή σε PDF
•Αποστολή σε e-mail
Αναφορές και στατιστικά
•Εικόνα ταμείου (ανα χρήστη), τζίρου,
ΦΠΑ, GAIA
•Γέφυρα business λογιστική EpsiloNet
•Αναφορές ΕΑΕ
•Πρόσθετες αναφορές
Ερωτηματολόγιο
•Προσαρμοσμένες ερωτήσεις
•Στατιστικά ερωτήσεων
•Εξαγωγή δεδομένων
Agrotech - Ηλιάκης Νίκος
Θεοτοκοπούλου 68
70400 Μοίρες Ηρακλείου
Τήλ: 2810 203040
info@agrotech.gr
© 2017 Agrotech
Υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης & ΟΠΕΚΕΠΕ Logo